"Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego", t. 3: "Życie kulturalne w latach 1945-1950. Sprawozdania Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego z lat 1949-1950", Kazimierz Kozłowski, Szczecin 1989 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 93 (1994) s. 198-201
Edward Potkowski , Kazimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry