Sposoby identyfikowania osób w dwóch pabianickich księgach cechowych (XVI-XVIII w).

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 46 (2001) s. 221-243
Ewa Woźniak

 

do góry