Stryczowice, gm. Waśniów, woj. kieleckie. Stanowisko 1

Informator Archeologiczny : badania, Tom 15 (1981) s. 59-60
Anna Uzarowicz-Chmielewska

 

do góry