Ekshumacje katyńskie : prace archeologiczno-ekshumacyjne w Charkowie, Katyniu i Miednoje w latach 1991–1996 i ich wyniki

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 10, Numer 4 (2010) s. 32-51
Krzysztof Persak

 

do góry