Sienkiewicz w oczach Curtinów : z dzienników Almy Curtin w Polsce w 1900 i 1903 r.

Roczniki Humanistyczne, Tom 35, Numer 1 (1987) s. 77-128
Michał Jacek Mikoś

 

do góry