W cieniu wyzwolenia – Gdańsk 1945

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 5, Numer 5/6 (52/53) (2005) s. 128-143
Waldemar Kowalski

 

do góry