Indywidualne - narodowe - uniwersalne w nazwach własnych

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 37 (1992) s. 5-12
Aleksandra Cieślikowa

 

do góry