Pamięć o dyktaturach i kultura historyczna w Europie Wschodniej i Południowej : zestawienie ujęć porównawczych

Przegląd Historyczny, Tom 102, Numer 1 (2011) s. 117-154
Stefan Troebst , Justyna Górny (tł.)

 

do góry