Argumenty przemawiające za bóstwem Jezusa Chrystusa w "De Trinitate" Hilarego z Poitiers

Studia Ełckie, Tom 14 (2012) s. 389-404
Grzegorz Jaśkiewicz

 

do góry