Ograniczenia wyznaniowe w prawodawstwie litewskim w XV i XVI wieku

Przegląd Historyczny, Tom 13, Numer 3 (1911) s. 268-282
Witold Kamieniecki

 

do góry