Polityka nominacyjna Stanisława Leszczyńskiego na Litwie w latach 1705-1709

Przegląd Historyczny, Tom 83, Numer 4 (1992) s. 617-632, 809
Andrzej Rachuba

 

do góry