[20 premier na rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem...].

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 20, Numer 6 (1975) s. 166

 

do góry