Źródła do dziejów powstania 1863 r. : (nieznane materiały dotyczące płka Józefa Grekowicza i jego potyczki pod Szklarami)

Małopolskie Studia Historyczne, Tom 5, Numer 3-4 (18/19) (1962) s. 88-97
Tadeusz Wroński

 

do góry