Pluralizm jako warunek dyskursu w myśli Chaima Perelmana

Kultura i Społeczeństwo, Tom 30, Numer 3 (1986) s. 153-164
Ryszard Kleszcz

 

do góry