"Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku "Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politiae institutionem", Jerzy Kochanowicz, Kraków 2001 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 40 (2002) s. 264-265
Marceli Kosman , Jerzy Kochanowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry