Bartholomaeus Strobel pictor Thorunensis. Problem lokalizacji pracowni mistrza w Polsce

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 4 (1994) s. 373-379
Jacek Tylicki

 

do góry