"Zagospodarowanie przestrzenne miast greckich", Aleksandra Wąsowicz, Wrocław 1982 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 74, Numer 2 (1983) s. 393
Maria Niewęgłowska , Aleksandra Wąsowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry