Sprawozdanie z badań sondażowych przeprowadzonych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Szczaworyżu, pow. Busko, w 1960 roku

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 15 (1963) s. 322-328
Elżbieta Dąbrowska

 

do góry