Naramowscy herbu Łodzią na portretach w kościele św. Wojciecha i w "Herbarzu polskim" Uruskiego.

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 80, Numer 4 (2012) s. 122-129

 

do góry