Sympozjum: "Rządy prawa w przeszłości dalszej i bliższej"

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 57, Numer 1 (2005) s. 455-458
Anna Karabowicz, Marek Żurek

 

do góry