"Szkice z najdawniejszej przeszłości Mazowsza", pod red. W. Szymańskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 17, Numer 1 (1969) s. 95
Zofia Podwińska , Wojciech Szymański (aut. dzieła rec.)

 

do góry