"Słownik Biograficzny działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, t. 1", pod red. Feliksa Tycha, Warszawa 1978 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 605-606
Tomasz Nałęcz , Feliks Tych (aut. dzieła rec.)

 

do góry