Nazwisko i jego stałość jako elementy identyfikacji osoby w dawnym prawie polskim

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 3, Numer 2 (1957) s. 485-514, 572-573
Stefan Grzybowski

 

do góry