Zagadnienia toponomastyki rumuńskiej w pracach i periodykach pozarumuńskich. Cz. 2

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 11, Numer 1-2 (1966) s. 379-397
Witold Truszkowski

 

do góry