Literowy i równoległy system kancelaryjny na starotoruńskich poliptykach woskowych

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 28 (1983) s. 105-161
Janusz Tandecki, Tomasz Jasiński

 

do góry