O "KUL–owskiej" socjografii historycznej i staropolskich zakonach żeńskich : na marginesie książki Małgorzaty Borkowskiej OSB, "Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej "

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 118, Numer 3 (2011) s. 527-541
Rafał Karpiński , Małgorzata Borkowska (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Małgorzata Borkowska ,Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej ,Lublin 2010

 

do góry