"Inwentarz osobowy do tomów I–IX Volumina legum", oprac. Marek Woliński, Warszawa 2007 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 116, Numer 3 (2009) s. 147-151
Ewa Zielińska , Marek Woliński (aut. dzieła rec.)

 

do góry