Instrukcja Komisji Edukacji Narodowej z 1779 roku dla Grzegorza Piramowicza podróżującego po Italii

Przegląd Humanistyczny, Tom 17, Numer 4 (97) (1973) s. 101-103
Jadwiga Rudnicka

 

do góry