Состояние и перспективы болгарской ономастики

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 26 (1981) s. 311-314
Дuмuмрuна Алuпuева Мuхаŭлова

 

do góry