"Nazwy miejscowe Sądeczyzny. T. 1, Ogólna charakterystyka nazewnictwa miejscowego Sądeczyzny", E. Pawłowski, Kraków 1965 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 256-262
Kazimierz Rymut , E. Pawłowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry