Dzierżawcze nazwy geograficzne z sufiksem -ica w językach południowosłowiańskich

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 15, Numer 1-2 (1970) s. 414, 71-124
Władysław Lubaś

 

do góry