Metoda porównawcza w zastosowaniu do powszechnej historii państwa i prawa

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 14, Numer 2 (1962) s. 9-61
Juliusz Bardach

 

do góry