"Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920", Bolesław Grześ, Jerzy Kozłowski, Aleksander Kramski, pod red. Lecha Trzeciakowskiego, Poznań 1976 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 69, Numer 1 (1978) s. 150-155
Stefan Kieniewicz , Bolesław Grześ (aut. dzieła rec.), Jerzy Kozłowski (aut. dzieła rec.), Aleksander Kramski (aut. dzieła rec.)

 

do góry