Stanisław Estreicher jako twórca porównawczej historii państwa i prawa

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 50, Numer 1 (1998) s. 117-128
Stanisław Grodziski

 

do góry