Polska monarchia stanowo-reprezentacyjna w świetle najnowszych badań nauki radzieckiej

Studia Historyczne, Tom 14, Numer 3 (1971) s. 437-448
Stanisław Grodziski , K. E. Litwancew (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
K. E. Litwancew ,Sosłowno-predstawitielnaja monarchija w Polsze, jejo suszcznost' i osobiennosti ,[Leningrad] 1968

 

do góry