Adam Jerzy Czartoryski jako kurator wileńskiego okręgu naukowego

Przegląd Historyczny, Tom 65, Numer 1 (1974) s. 61-85
Daniel Beauvois

 

do góry