Konferencja "Onomastyka regionalna ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur" (Olsztyn, 20-21 listopada 2003)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 48 (2003) s. 331-333
Alicja Naruszewicz-Duchlińska

 

do góry