"Słownik nazw miejscowości i mieszkańców z odmianą i poradami językowymi", red. Marek Łaziński, Warszawa 2007 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 52 (2007) s. 385-386
Halszka Górny , Marek Łaziński (aut. dzieła rec.)

 

do góry