Widowiska baletowe na dworze Zygmunta III (4 czerwca 1592, 13 oraz 18 grudnia 1605)

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 11, Numer 1 (40) (1966) s. 27-36, 85
Anna Szweykowska

 

do góry