Топонимические загадки сибири

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 5, Numer 1 (1959) s. 101-117, 290-291
Б. Серебренников

 

do góry