Dawne podziały językowe zgermanizowanych terenów zachodniosłowiańskich

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 13, Numer 1-2 (1968) s. 142-163, 366
Hanna Popowska-Taborska

 

do góry