Służebne i zawodowe nazwy miejscowe w Małopolsce

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 20, Numer 1-2 (1975) s. 143-168, 351
Kazimierz Rymut

 

do góry