Konferencja "Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej", Zielona Góra 13 V 1999

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 55, Numer 2 (2000) s. 363-364
Mieczysław Wojecki

 

do góry