"Działalność organizacyjna biskupa Jana Biskupca w diecezji chełmskiej (1417-1452), Ludomir Bieńkowski, "Roczniki Humanistyczne", t. 7, z. 2, Lublin 1960 : [recenzja]

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 14 (1961) s. 284-287
Henryk Stamirski , Ludomir Bieńkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry