Ćwierćwiecze badań nad historią kultury materialnej Polski wczesnośredniowiecznej

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 18, Numer 4 (1970) s. 647-668
Zofia Hilczerówna

 

do góry