Materiały do dziejów portu gdańskiego w pierwszej połowie XVII wieku

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 17, Numer 2 (1969) s. 183-191
Maria Bogucka

 

do góry