O Trybunale Koronnym w epoce Wazów : uwagi na marginesie pracy Waldemara Bednaruka "Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578-1794"

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 62, Numer 1 (2010) s. 395-425
Przemysław Gawron, Adam Moniuszko
Title of the reviewed work:
Waldemar Bednaruk ,Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578-1794 ,Lublin 2008

 

do góry