"Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906-1914", Teodor Ładyka, Warszawa 1972 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 64, Numer 4 (1973) s. 867-869
Andrzej Garlicki , Teodor Ładyka (aut. dzieła rec.)

 

do góry