Ewakuacja Ministerstwa Skarbu w 1939 roku : (ze wspomnień osobistych)

Zeszyty Historyczne (Paryż), Tom 20 (208) (1971) s. 111-116
Stanisław Kirkor

 

do góry