"O gospodarstwie rolnym", Marek Terencjusz Warron, Wrocław 1991; "O rolnictwie", T. 1: "Księgi I-VI", Lucjusz Juniusz Moderatus Kolumella, Wrocław 1991; "O rolnictwie", T. 2: "Księgi VII-XII, Księga o drzewach", Lucjusz Juniusz Moderatus Kolumella, Toruń 1991 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 40, Numer 4 (1992) s. 576-578
Jerzy Kolendo , (aut. dzieła rec.)

 

do góry